ข่าวสารและกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

... read more

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมเชียร์กีฬาสีภายใน ม่วง-เหลืองเกมส์ ประจำปี 2562

... read more

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part – Time ค่าจ้างวันละ 500 บาท ตำแหน่งพนักงานรับ – ส่งรถ เคลื่อนย้ายรถไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายในสาขาสนามบินบุรีรัมย์

... read more

กำหนดการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่ 2/2561 ประจำปีการศึกษา 2561

... read more

กำหนดการสอบโครงงาน 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

... read more