ข่าวสารและกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ครั้งที่ 2

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ IC3 Digital Literacy Certification

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล

... read more

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ เปิดคอร์ส Introduction to Data Analytics and Big Data รุ่นที่ 2 ลงทะเบียนเรียนได้ฟรี

... read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK ครั้งที่ 2

... read more