ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้เข้าแข่งขัน

  1. ใน 1 ทีมมีผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 1 หรือ 2 คน
  2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน
  3. ไม่จำกัดเพศ ในแต่ละทีมมีเพศเดียวกันหรือต่างกันก็ได้
  4. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาหลายทีมได้)
  5. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นสมาชิกทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียวเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

กติกาการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นจะต้องศึกษากติกาการแข่งขันอย่างละเอียดเพื่อความเรียบร้อยในการแข่งขัน ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน

รางวัล

รางวัลอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท   พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลอันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลอันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

ห้องประชุมอาคาร 22 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

  • อ.สกรณ์  บุษบง   โทร. 091-435-4359     Email: zagon.bb@bru.ac.th
  • อ.ชลัท  รังสิมาเทวัญ   โทร. 085-418-1888    E-mail: chalat.rw@bru.ac.th