ข่าวประชาสัมพันธ์

MySQL 8.0 ประกาศ Generally Available แล้ว รองรับ JSON และ GIS ดีขึ้น, เสริม Security

1. SQL เพิ่มความสามารถในการจัดการ Window functions, Common Table Expressions, NOWAIT and SKIP LOCKED, Descending Indexes, Grouping, Regular Expressions, Character Sets, Cost Model และ Histograms

2. JSON เพิ่ม Syntax และ Function ใหม่, ปรับปรุงการทำ Sorting และมี JSON Table Function ทำให้สามารถใช้คำสั่ง SQL กับข้อมูล JSON ได้

3. GIS  สนับสนุนข้อมูล Geography โดยมีระบบ Spatial Reference Systems (SRS) รวมถึงเพิ่ม SRS Aware Spatial Datatype, Spatial Index และ Spatial Function เข้ามา

4. Reliability คำสั่ง DDL ทำงานแบบ Atomic และ Crash Safe ได้แล้ว โดยมีการจัดเก็บ Meta-data ใน Transactional Data Dictionary เดียว ใช้ InnoDB เป็นเบื้องหลัง

5. Observability ปรับปรุง Performance Schema, Information Schema, Configuration Variables และ Error Logging ขนานใหญ่

6. Manageability รองรับการทำ Remote Management, Undo Tablespace Management และเพิ่ม Instant DDL แบบใหม่เข้ามา

7. Security ปรับปรุง OpenSSL, เปลี่ยน Default Authentication, เพิ่ม SQL Roles, ยกเลิก Super Privilege, เพิ่มระบบ Password Strength และอื่นๆ

8. Performance InnoDB สามารถรองรับ Read/Write Workloads, IO Bound Workloads และ Hot Spot Workload ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก, เพิ่ม Resource Group เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกได้ว่าจะรองรับ Workload แบบใดบน Hardware ชนิดใดให้ดีเป็นพิเศษ ด้วยการทำ CPU-User Thread Mapping

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโหลด MySQL 8.0 ได้ที่ http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ หรือสามารถตรวจสอบ Source Code ได้ที่ https://github.com/mysql และอ่านสรุปฟีเจอร์ฉบับเต็มได้ที่ https://mysqlserverteam.com/whats-new-in-mysql-8-0-generally-available/

ที่มา: https://mysqlserverteam.com/whats-new-in-mysql-8-0-generally-available/

ที่มา : https://www.techtalkthai.com/mysql-8-0-is-generally-available/

แชร์ข่าวนี้