ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์  จะดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ  โดยจะจัดโครงการในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 12.30 – 16.00 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้