ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ( IC3 Digital Literacy Certification ) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป ในระดับสากล   ตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561   รับจำนวน 200 คนเท่านั้น  กำหนดการสอบ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ณ  อาคารนวัตปัญญา

หมายเหตุ : เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เท่านั้น

: นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้ใบประกาศนี้แทนการสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้

แชร์ข่าวนี้