ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ครั้งที่ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ( IC3 Digital Literacy Certification ) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป ในระดับสากล ตามโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561  รับจำนวน 50 คนเท่านั้น  กำหนดการสอบ วันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารนวัตปัญญา

 

: นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้ใบประกาศนี้แทนการสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้

แชร์ข่าวนี้