ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II)

 

แชร์ข่าวนี้