ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI     ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II)

 

 

แชร์ข่าวนี้