ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วที่ต้องการสอบ Certificate ของ Microsoft MTA หลักสูตร HTML5 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560

วิธีการลงทะเบียนเข้าอบรมสำหรับนักศึกษา ดังนี้

วันที่อบรม 2 – 4 ส.ค. 60
รหัสสถานศึกษา bru-html5
รับสมัครจำนวน  40 คนเท่านั้น

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิชา HTML5 Application Fundamentals
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยในการลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมอบรม
1. แจ้งรหัสสถานศึกษาที่ได้รับจากโครงการ ให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะอบรม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน
2. คลิ๊กลิงค์ http://www.aritedu.com/depaentry/edu_code.html เพื่อลงทะเบียนในระบบ
3. กรอกรหัสสถานศึกษา : bru-html5
4. กรอกข้อมูลเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน  เอกสารที่นักศึกษา หรือบุคคล ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ต้องส่งให้กับทางวิทยากร ในวันแรกของการฝึกอบรม มีดังนี้
– เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาปี 4 จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้หัวจดหมายของสถานศึกษา

 

หมายเหตุ : ใบ certified สอบ MTA HTML 5 และ IC3 สามารถใช้แทนผลการสอบประมวลผลความรู้ได้

แชร์ข่าวนี้