ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อมาทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 ในสังกัดคณะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้