ติดต่อเรา


สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 6611. 6612

โทรสาร : 044-612858

Email : comsci_bru@hotmail.com