ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์   กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 1   สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

กำหนดส่งเอกสารขึ้นสอบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เอกสารที่ต้องส่งมีรายละเอียดดังนี้

          1. แนบแบบฟอร์ม cs-04 ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัติให้ขึ้นสอบ

          2. เอกสารโครงงานจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หน้าปก  สารบัญ  และเนื้อหาบทที่ 1-3

นักศึกษาสามารถลงชื่อสอบโครงงานได้ที่ https://goo.gl/f7dYJe   ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 น.

แชร์ข่าวนี้